Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa zwierząt karmowych

SZ/271/27/2022

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert: 05.12.2022 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2022 10:30:00

Termin związania ofertą: 03.01.2022

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/611