Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023

SAT/271/26/2022

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert: 05.12.2022 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2022 10:10:00

Termin związania ofertą: 03.01.2023

Strona postępowania: https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/614