Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

SZ/271/28/2022

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert: 05.12.2022 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 05.12.2022 10:30:00

Termin związania ofertą: 3.1.2023

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/610