Informacja o postępowaniu – usługi

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

 

SAT/271/29/2022

 

tryb podstawowy 2

 

Termin składania ofert: 02.12.2022 10:00:00

 

Termin otwarcia ofert: 02.12.2022 10:30:00

 

Termin związania ofertą: 31.12.2022

 

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/615