Informacja o postępowaniu – usługi

Wywóz nieczystości płynnych i obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego

SAT/271/32/2022

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert: 09.12.2022 13:00:00

Termin otwarcia ofert: 09.12.2022 13:15:00

Termin związania ofertą: 07.01.2023

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/590