Informacja o postępowaniu usługi (drugie postępowanie)Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

 

SAT/271/37/2022

 

tryb podstawowy 2

 

Termin składania ofert: 22.12.2022 10:00:00

 

Termin otwarcia ofert: 22.12.2022 10:30:00

 

Termin związania ofertą: 20.01.2023

 
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/654