Informacja o postępowaniu-dostawa

Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych 2 – postępowanie  SZ/271/40/2022

tryb podstawowy 2
Termin składania ofert: 29.12.2022 10:00:00
Termin otwarcia ofert: 29.12.2022 10:30:00
Termin związania ofertą: 27.01.2023

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/659