Informacja o postępowaniu – Dostawa warzyw i owoców

Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców
SZ/271/42/2022
tryb podstawowy 2
Termin składania ofert: do dnia 05.01.2023 roku, do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 05.01.2023 roku, o godz. 10.30
Termin związania ofertą: do dnia 03.02.2023 r.


https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/661