Informacja o postępowaniu – dostawy

Informacja o postępowaniu

Dotyczy: Dostawa ryb
SZ/271/02/2023

tryb podstawowy 2
Termin składania ofert: do dnia 13.01.2023 roku, do godz. 09.00
Termin otwarcia ofert: w dniu 13.01.2023 roku, o godz. 09.30
Termin związania ofertą: do dnia 03.02.2023 r.

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/670