Informacja o postępowaniu – dostawy

Dotyczy: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2023 – postępowanie nr 3

SAT/271/7/2023

 

Tryb podstawowy 2

Termin składania ofert: do dnia 14.02.2023 roku, do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: w dniu 14.022023 roku, o godz. 10:10
Termin związania ofertą: do dnia 15.03.2023 r.

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/702