UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Historia                                                                                       2015

10 grudnia 2015 roku dyrektorem Ogrodu Zoologicznego została dr Ewa Zgrabczyńska. Ewa Zgrabczyńska jest poznanianką. W okresie studiów na Wydziale Biologii UAM - jako pierwszy naukowiec w Polsce - podjęła badania naukowe dot. biologii zoo, w oparciu o kolekcję zwierząt zgromadzoną w Poznaniu. Zaowocowało to szeregiem publikacji z dziedziny ekologii i etologii oraz udziałem w międzynarodowych konferencjach naukowych. Współtworzyła międzynarodowe konferencji z zakresu biologii zoo, uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez EAZA i EEP. Prowadziła współpracę z innymi europejskimi ogrodami zoologicznymi oraz brała udział w sesjach Polskiego Towarzystwa Weterynaryjnego w sekcji patologii zwierząt nie udomowionych. Była konsultantką przepisów prawa oraz zasad ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. W ramach prac dla organizacji pożytku publicznego, jako członek zarządu fundacji "Zwierzęta i my", współuczestniczyła w redagowaniu Ustawy o ochronie zwierząt i gminnych programów do walki z bezdomnością zwierząt.

2014

1 października 2014 roku dyrektorem Ogrodu Zoologicznego został
 mgr inż.
Aleksander Niweliński .
Aleksander Niweliński przez ostatnie 17 lat był dyrektorem płockiego zoo. W latach 1990 - 1997 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Miejskiego Parku i Ogrodu Zoologicznego w Krakowie. Od roku 2009 jest w zarządzie Rady Dyrektorów Polskich Ogrodów Zoologicznych, a na kadencję 2013-2017 został wybrany jej przewodniczącym.


2013


AZYL DLA NIEDŹWIEDZI W NOWYM ZOO

We wrześniu 2011 roku z inicjatywy Fundacji Vier Pfoten rozpoczęliśmy rozmowy na temat budowy azylu dla niedźwiedzi brunatnych na terenie poznańskiego Zoo. W marcu 2012 podpisaliśmy list intencyjny, w którym Fundacja Vier Pfoten zadeklarowała sfinansowanie wybudowania całorocznego azylu dla niedźwiedzi brunatnych, w formie ekspozycji, z wyposażeniem oraz wybiegiem. Poznański ogród zoologiczny przeznaczył na ten cel obszar 3 hektarów, wraz z zapewnieniem opieki weterynaryjnej oraz nadzorem merytorycznym nad zwierzętami. Jednocześnie przewiduje się szeroką akcję edukacyjną, związaną z ochroną tego gatunku, na terenie naszego kraju.
Projekt ten zakłada współpracę polsko-niemiecką na okres 10 lat.
14 listopada 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Fundacją Vier Pfoten a Prezydentem Miasta Poznania Ryszardem Grobelnym.


                                               

01.07.2013 - ceremonia wmurowania kamienia węgielnego. Podczas ceremonii obecni byli: Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Dyrektor Ogrodu Zoologicznego Lech Banach, przedstawicielka fundacji Vier Pfoten Magdalena Scherk - Trettin.

                                 

Październik 2013- zakończenie budowy pierwszego etapu.

                                  

29 października 2013 - przyjazd Miszy, Wani i Borysa - niedźwiedzi brunatnych.
 
              


WYBIEG DLA RYSI EUROPEJSKICH

2 kwietnia 2013 roku wypuszczono na nowy wybieg rodzinę rysi europejskich. Nowy obszerny wybieg stanowi fragment naturalnego lasu. Dodatkowo rysie mają do dyspozycji specjalnie przygotowane drewniane platformy, na które chętnie wskakują i obserwują okolicę ,,z góry”. Na wybiegu znalazł się również strumyk i płytki basen, teren wzbogacono pieńkami i  korzeniami, tak aby rysie miały gdzie ostrzyć pazury. 


                                   

 

2012

PAWILON ZWIERZĄT ZMIENNOCIEPLNYCH W STARYM ZOO

Z myślą o waranach z Komodo – jedynych w Polsce – w Starym ZOO powstał nowy pawilon, w którym oprócz tych największych jaszczurek świata zamieszkały także inne gady oraz płazy i ryby.Nowoczesny i przestronny budynek daje doskonałe możliwości prezentowania wielu zwierząt zmiennocieplnych w warunkach najbardziej zbliżonych do ich naturalnego środowiska występowania.

Październik 2010r. - rozpoczęcie:

                                 


Październik 2011 r. - budowa:

                                 


Luty 2012 r. - budowa:

                                 


Czerwiec 2012 r. - zakończenie budowy

                                 


2010

KOLEJKI W NOWYM ZOO

1 maja 2010 roku po raz pierwszy na teren Nowego ZOO wyjechały trzy nowe kolejki, które od tej pory wożą zwiedzających po terenie ogrodu. Kolejki - to dwie lokomotywy z wagonami otwartymi (każdy pociąg mieści ok. 60 osób) oraz lokomotywa z wagonami zamkniętymi. W każdym zestawie jeden z wagoników przystosowany jest do przewozu osób z wózkami dziecięcymi. Jeden z wagonów ma w składzie dwa takie przedziały. Wagoniki mają pneumatyczne zawieszenia i hamulce tarczowe. Posiadają też system nagłośnienia. Lokomotywy zostały wyposażone w silniki Euro 4, spełniające wszystkie wymogi europejskie, dotyczące ochrony środowiska. Pociągi zatrzymują się na przystankach. Pasażerowie mogą wsiąść i wysiąść z wagonu, by zwiedzić daną część Ogrodu. Podróż kolejkami jest bezpłatna. Każdy, kto kupi bilet do Ogrodu może dowolnie korzystać z przejazdów.


                                 


 2008

SŁONIARNIA W NOWYM ZOO

 


3.11.2003 roku Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu uzyskało akceptację od Prezydenta Miasta Poznania i rozpoczęło pracę nad wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej Słoniarni. W 2003 roku Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego rozpoczęło współpracę z architektami Rafałem Mysiakiem i Piotrem Poniatowskim dotyczącą prac nad przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy Słoniarni w Nowym ZOO. Grupa architektów została wysłana do kilku europejskich Ogrodów Zoologicznych w celu zapoznania się z metodami i budową tego typu obiektów.

5.01.2004 roku Podpisana została umowa Towarzystwa Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego z Firmą MTT Architecture Group na wykonanie projektu koncepcyjnego gwarantującego uzyskanie pozwolenia na budowę. .
W 2004 r. (20 lipca) Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego podpisało umowę z Firma Business Service, która przygotowała studium wykonalności dla budowanej ekspozycji słoni. Ogród Zoologiczny wystąpił z wnioskiem o uzyskanie środków z funduszu Unii Europejskiej. Dla zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę Słoniarni w Nowym ZOO” zgłoszono projekt, który został zarejestrowany 25.02.2004 roku w Ministerstwie Gospodarki pod numerem ERDF/RR/II/9/3631 w rankingu na poziomie 2.

12.01.2005 roku Towarzystwo Przyjaciół Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu przekazało umową darowizny na rzecz Miasta Poznania wykonany projekt koncepcyjny z częścią projektu budowlanego ekspozycji słoni w Poznańskim ZOO. W dalszej kolejności Ogród Zoologiczny na podstawie umowy dokończył w całości projekt Słoniarni.

W 2006 roku wykonana została kompletna dokumentacja.

12.01.2007 r. Uruchomiono przetarg na wykonawcę zadania "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę Słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu".
23.05.2007 r. Nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu
30.05.2007 r. Podpisanie umowy z wykonawcą

30.08.2008 r. Zakończenie budowy Słoniarni

10. 03. 2009 r. przyjazd pierwszych ,,lokatorów" Słoniarni, czyli Ninio i Yzika._

20.08.2009 r. przyjazd słonicy Lindy.

24. 11. 2009 r. przyjazd słonic: Kizi i Kingi.


   


(więcej zdjęć oraz informacji: http://www.zoo.poznan.pl/page/18-Historia_powstania)
 

KONIEC WIEKU XX

Większe inwestycje rozpoczęto powtórnie w połowie lat dziewięćdziesiątych. Na terenie Nowego Zoo powstały m.in. pawilon zwierząt nocnych, ogródek dziecięcy, pawilon i wybieg żyraf, woliera dla ptaków drapieżnych, kompleks obiektów dla zwierząt Ameryki Południowej, wybieg tygrysów i makaków japońskich. W Starym ZOO, po rozwiązaniu problemu ogrzewania tego terenu udostępniono dla zwiedzających pawilony „ Świat gadów” oraz ekspozycje płazów i ryb. W obiekcie groty organizowane są coroczne wystawy.

 


 
LATA 70 i 80


Końcówka lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte ze względu na sytuację gospodarczą nie sprzyjały dalszemu rozwojowi Nowego Zoo i przebudowie Starego. Działania ograniczały się właściwie do remontów, a o nowe inwestycje było szczególnie trudno.


POWSTANIE NOWEGO ZOO

W 1974 roku, a więc w setną rocznicę powstania ZOO przy ul. Zwierzynieckiej, udostępniono zwiedzającym Nowe ZOO na Białej Górze, w pobliżu Jeziora Maltańskiego. Pierwszymi mieszkańcami położonego na skraju miasta pagórkowatego, zadrzewionego terenu, były jelenie europejskie, daniele, wielbłądy, lamy oraz ich dzicy przodkowie - gwanako. Ich wybiegi miały charakter prowizoryczny, a część zwierząt zasiedlała zaplecza hodowlane w obrębie fortu. Nowe ZOO systematycznie ulegało rozbudowie. Powstały nowe wybiegi i pawilony dla powiększającej się liczby zwierząt. Pierwotnie planowano przeniesienie Starego ZOO w całości, jednak w 1976 roku zostało ono objęte rejestrem zabytków i musi zostać zachowane.


LATA MIĘDZYWOJENNE
 

Lata 20-te to czas renesansu ZOO: w 1923 r. przystąpiło ono do nowopowstałego Towarzystwa Ochrony Żubra, przyczyniając się w ogromnej mierze do ocalenia tego gatunku od zagłady, a z okazji otwarcia pierwszej Państwowej Wystawy Krajowej w 1929 r. (obecnie Międzynarodowe Targi Poznańskie) wybudowano nowe pawilony i obiekty, a inne adaptowano do nowych potrzeb.Przed wybuchem II wojny światowej ZOO liczyło 1184 osobniki z ok. 300 gatunków. Końca wojny doczekało jedynie 175 zwierząt, ale już w kwietniu 1945r. Ogród ponownie otworzył swe podwoje dla zwiedzających.

 


1874 - 1919

Do momentu wybuchu I wojny światowej Ogród rozwijał się dynamicznie i wielopłaszczyznowo – był miejscem, gdzie obok żyjących w nim zwierząt odbywały się cyklicznie koncerty, pokazy i inne imprezy rozrywkowe. W latach 1913 i 1914 dwukrotnie wystąpił tu Strauss, ostatni potomek wiedeńskich „królów walca”, a także dyrektor Cesarsko – Królewskich Balów Dworskich wraz ze swoją 40-osobową orkiestrą. W lipcu 1914r. zorganizowano wielką wystawę etnograficzną prezentującą plemiona doliny Nilu.
Czas I wojny światowej i okres powojenny były okresem stagnacji ZOO. Malała wówczas liczba zwierząt, pracowników i zwiedzających. W momencie przejęcia Ogrodu przez władze polskie w 1919r. liczył on zaledwie 243 przedstawicieli 75 gatunków zwierząt.
POCZĄTEK


Stare ZOO, niegdyś zwane Zwierzyńcem, założone zostało w niecodzienny sposób przez grupę dowcipnych graczy w kręgle. Spotykali się oni przy kuflu piwa w nieistniejącej już restauracji dworca Kolei Starogardzko - Poznańskiej przy ul. Zwierzynieckiej. Nadszedł pewien dzień 1871 roku, w którym to prezes kręglarzy obchodził jubileusz 50 rocznicy urodzin. Jakież było jego zdziwienie, gdy zobaczył, nie tyle swych gości, co niesione przez nich prezenty! Były nimi spotkane na ulicach Poznania zwierzęta: świnia, koza, baran, kot, królik, wiewiórka, gęś, kaczka, kura, paw, tresowany niedźwiedź i małpa. Menażeria, z racji swych rozmiarów i wymagań, została na prośbę szacownego jubilata umieszczona w ogródku restauracyjnym, „ażeby zwierzęta te eksponowano stale w ogrodzie, nie tylko dla rozrywki, lecz i dla pouczania oglądających je i ażeby ta, na razie skromna kolekcja, stała się zaczątkiem przyszłego zbioru zoologicznego”. W ten oto sposób w 1874r. powstało Towarzystwo Akcyjne Ogród Zoologiczny.

                                                
3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012