UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO

Pawilon 35a - Woliera ptaków


MODRZYK

Porphyrio porphyrio

 - dobrze pływa i nurkuje,

- gniazdo zakłada w trzcinach lub w kępach sitowia,

- kilka samic składa do jednego gniazda po 3 -5 jaj (w jednym gnieździe może być 12 jaj)

  i wysiadują je przez około 23-27 dni,

- pisklęta są zagniazdownikami, ale zostają jeszcze w gnieździe i są karmione przez rodziców  

  przez 10-14 dni,

- odżywiają się pędami, korzeniami , łodygami, kwiatami, nasionami, bezkręgowcami oraz  

  rybami i płazami.

powered by npsoft.pl @ 2012