UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO

Ekspozycja przy pawilonie zwierząt nocnych


LEMURY I INNI

W wolierach zewnętrznych przylegających do Pawilonu Zwierząt Nocnych można zobaczyć kilka gatunków lemurów, kuzynów małp, występujących wyłącznie na Madagaskarze. W swojej ojczyźnie zwane są duchami lasu – gdyż większość z nich bezszelestnie przemierza gęstwiny leśne nocną porą.


WARI CZERWONY

citieseep

Varecia rubra

- największy z lemurów i jednocześnie najbardziej zagrożony wyginięciem,
- żyje w grupach rodzinnych (para z młodymi),
- w odróżnieniu od pozostałych lemurów, samica zostawia swoje młode w gnieździe, a w razie potrzeby, przenosi je w pysku, a nie na brzuchu czy grzbiecie.

   


LEMUR CZERWONOBRZUCHY

citieseep

Eulemur rubriventer

- młode są noszone na grzbiecie matki,
- tworzy grupy rodzinne.


.


SURYKATKA

Suricata suricatta
Przeniesione do alejki ssaki drapieżne
- ma podwyższoną odporność na jad węży i skorpionów, którymi między innymi się odżywia,
- przy norach oraz podczas żerowania jeden osobnik zajmuje pozycję w najwyższym punkcie terenu i obserwuje otoczenie, w razie niebezpieczeństwa wydaje odpowiedni do zagrożenia dźwięk,
- młode surykatki uczą się polować od starszych,
- podczas nieobecności rodziców starsze rodzeństwo opiekuje się młodszym,
- dorosłe surykatki bronią młodsze przed niebezpieczeństwem.

   

surykatki3.jpg

LEMUR ALAOTRAŃSKI

citieseep

Hapalemur alaotrensis

- zwany również lemurem bambusowym,

- odżywia się bambusami, papirusem, trzcinami,

- potrafi przepłynąć kanał wodny z młodym na grzbiecie.


ŻÓŁW STEPOWY

Agrionemys horsfieldii - NA OKRES ZIMOWY PRZENIESIONY NA ZAPLECZE

- występuje w bardzo różnych środowiskach – od półsuchego buszu do terenów bagnistych.

- prowadzi lądowy, dzienny tryb życia. 

- żywi się przeważnie soczystymi roślinami, ale na pustyni może zjadać też te trujące dla bydła, a także owady czy nawet ekskrementy ptaków i kości małych zwierząt. 

- przednie kończyny mają tylko 4 palce,

- żółw stepowy wykazuje rzadką wśród żółwi właściwość rycia w ziemi długich
i głębokich nor,  w których spędza okres snu letniego i zimowego.PRZEPIÓRKA JAPOŃSKA

- wschodnioazjatycki gatunek z rodziny bażantowatych,
- zamieszkuje pola uprawne i podmokłe łąki,
- żywi się głównie pokarmem roślinnym i drobnymi bezkręgowcami,
- gniazda składa na ziemi, samica składa 7-10 jaj,
- często hodowana przez amatorów jako ptak ozdobny.


powered by npsoft.pl @ 2012