UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Działalność naukowa

Fragmentacja środowisk i populacji zwierząt następuje w skali ogólnoświatowej, we wszystkich środowiskach i dotyczy wszystkich ekosystemów i większości kręgowców.Obecnie ogrody zoologiczne na całym świecie odgrywają ważną rolę w ochronie in situ i ex situ zagrożonych gatunków.

Dlatego działalność naukowa, prowadzona w takich instytucjach, nastawiona jest na zachowanie różnorodności biologicznej otaczającej nas przyrody. Pierwszym krokiem, w osiągnięciu tego celu, jest zrozumienie biologii gatunków, relacji pomiędzy różnymi grupami organizmów, wykorzystywania zasobów pokarmowych, konkurencji i drapieżnictwa.

W naszym zoo prowadzimy badania koncentrując się na wybranych elementach ekologii i behawiorze zwierząt.
 Współpracujemy z wieloma ośrodkami badawczymi w zakresie genetyki, ewolucji, morfologii, taksonomii i systematyki.

Organizujemy konferencje naukowe poświęcone zwierzętom i ich badaniu w ogrodach zoologicznych.
Współpracujemy z uczelniami i koordynujemy badania w zakresie prac licencjackich, magisterskich i doktorskich.

 

Przygotowujemy materiały do publikacji i prowadzimy wydawnictwo.

 


EAZA kampania 2013/2015

EAZA kampania 2013/2015

Dwa bieguny, jeden świat.

 Dwa bieguny, jeden świat (ang. "Pole to pole") to najnowsza kampania EAZY czyli Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Kampania dotyczy obszarów podbiegunowych, zwierząt, które tam żyją i zagrożeń środowiska, z jakimi muszą się zmagać. Gatunkami flagowymi są: niedźwiedź polarny (na półkuli północnej) i pingwin królewski (na półkuli południowej). Zainspirowani ich obecnością w kampanii, mamy uświadomić sobie, że to nasze decyzje wpływają na ich życie. Zwierzęta te mają stać się bodźcem i zachętą do wprowadzenia zmian w naszym życiu, które to zmiany będą miały wpływ na zachowanie tych gatunków i siedlisk dla przyszłych pokoleń. Kampania kładzie nacisk na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym. Chodzi o zaangażowanie jak największej liczby ludzi, którzy małymi krokami wpłyną na ochronę środowiska.

 Cele kampanii:

 1. Jak największy udział ogrodów zoologicznych, akwariów i innych instytucji oraz organizacji.

Działając wspólnie możemy zredukować tempo globalnego ocieplenia i ochronić środowisko polarne wraz z żyjącymi tam zwierzętami. EAZA zrzesza 340 członków w 41 krajach. Rocznie ogrody zoologiczne EAZY i Akwaria odwiedza 130 mln osób. Zaangażowanie tych instytucji w kampanie wpływa na kształtowanie pozytywnych zachowań społeczeństwa.

2. Kształtowanie pro-ekologicznych zachowań w życiu codziennym.

Inicjatywą towarzyszącą kampanii jest pull the plug czyli wyciągnij wtyczkę z gniazdka i oszczędzaj energię oraz pieniądze. Urządzenia, które nie są aktualnie używane przechodzą w tryb czuwania i nadal zużywają energię, która jest w ten sposób marnowana. Szacuje się, że łącznie pobór mocy przez urządzenia w trybie czuwania odpowiada za 1 % światowej emisji CO2.

Zachęcamy do zarejestrowania się na stronie http://www.poletopolecampaign.org/join-the-campaign/

3. Redukcja emisji CO2.

4. Zebranie podpisów pod petycją wzywającą do redukcji CO2.

Zmiana w polityce gazów cieplarnianych i ograniczenie emisji CO2 do poziomu niższego niż 350 ppm.

Arktyka i niedźwiedź polarny.

Środowisko niedźwiedzia polarnego jest szczególnie dotknięte skutkami zmieniającego się klimatu. Lód morski, który jest potrzebny niedźwiedziom do polowań dramatycznie się kurczy, a konsekwencją tego jest zwiększający się akwen otwartej wody. Niedźwiedzie polarne są świetnymi pływakami, pomimo tego toną w związku ze zwiększającym się dystansem pomiędzy lądem a krami lodowymi! Naukowcy twierdzą, że jeśli sytuacja niedźwiedzi polarnych nie poprawi się to gatunek ten wymrze na swoim obszarze w ciągu najbliższych 50 lat.

Na Arktyce mieszkają również : lis polarny, piesiec (Vulpes lagopus), wilk polarny (Canis lupus arctos), białucha (Delphinapterus leucas), halibut atlantycki (Hippoglossus hippoglossus), foka pospolita (Phoca vitulina), piżmowół (Ovibos moschatus), renifer (Rangifer tarandus), śnieżyca duża (Chen caerulescens), sowa śnieżna (Bubo scandiacus), mors (Odobenus rosmarus), rosomak (Gulo gulo), Orka (Orcinus orca), narwal (Monodon monoceros).

 Antarktyka i pingwin królewski.

W środowisku pingwina królewskiego zachodzą również silne zmiany. W zachodniej części Antarktydy leży Półwysep Antarktyczny, który ociepla się najszybciej na ziemi, a to oddziałuje dramatycznie na gatunki tam żyjące. Pokrywy lodowe odpowiadają za wymianę ciepła, pary wodnej i gazów pomiędzy atmosferą, a oceanami, a zmiany w tym systemie będą miały negatywny wpływ na klimat całej planety. Zakłada się, że jeśli stopi się cały lód Antarktyki, to poziom mórz podniesie się o około 60 metrów.

Malutki kryl antarktyczny (Euphausia superba) żeruje najczęściej na mikroskopijnych algach, które występują na krze morskiej. Algi te znikają wraz z topnieniem lodu. Zachwianie tej równowagi, może skutkować zachwianiem łańcucha troficznego. Całkowite stopienie lodu przyczyni się do śmierć wielu gatunków zwierząt, takich jak: ryby, pingwiny, foki i walenie.

Inne gatunki zwierząr Antarktyki to: pingwin Adeli (Pygoscelis adeliae), pingwin maskowy (Pygoscelis antarcticus), lampart morski (Hydrurga leptonyx), pingwin białobrewy (Pygoscelis papua), pingwin skalny (Eudyptes moseleyi i Eudyptes chrysocome), uchatkowate z rodzaju Arctocephalus.

 Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.poletopolecampaign.org/


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012