UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Praktyki


Praktyki
Praktyki w ZOO w Poznaniu
Ogród zoologiczny w Poznaniu organizuje praktyki dla studentów w ustalonym wspólnie z zainteresowanymi terminie. Mogą przebiegać na wybranym jednym dziale hodowli lub kilku działach. Mamy następujące działy: w Nowym ZOO - ssaki kopytne, ssaki drapieżne, naczelne i drobne ssaki, ptaki, bezkręgowce; w Starym ZOO- ryby, gady i płazy. Można zapoznać się także z pracą lekarza weterynarii. W celu ustalenia terminu należy złożyć podanie do dyrekcji ZOO w Poznaniu, ul. Kaprala Wojtka 3 61-063 Poznań lub skontaktować się osobiście z opiekunem praktyk: Remigiusz Koziński, praktyki@zoo.poznan.pl  lub pod numerem telefonu 663 110 436 . Zakwaterowanie we własnym zakresie. 

 WOLONTARIAT


Wolontariat indywidualny
Przyjmujemy pełnoletnich wolontariuszy, którzy są zdrowi i nie mają nałogów. Kandydat na wolontariusza powinien mieć ubezpieczenie zdrowotne. Do podpisania umowy potrzebny jest nr dowodu osobistego lub legitymacji. Po przeszkoleniu BHP można wybrać dział zwierząt, na którym chce się pracować. W Nowym ZOO są następujące działy: ptaki, ssaki drapieżne, ssaki kopytne, ssaki naczelne i drobne ssaki, insektarium oraz dział dydaktyczny. W Starym ZOO jest dział akwarium i terrarium oraz działy: ssaki kopytne, małpy i drobne ssaki. Czas pracy zależy od wolontariusza. Dział Hodowlany pracuje od 6.45 do 14.45.
Konieczna jest osobista rozmowa po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mailem.
Wolontariuszy przyjmuje - Nowe Zoo - Mateusz Zarębski tel. 61 877 35 33 ; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, e-mail: wolontariat@zoo.poznan.pl
- Stare Zoo - Anna Niewiada, e-mail: a.niewiada@zoo.poznan.pl
Zapraszamy!
  


  
 Szkolna Liga Wolontariacka
  

Szkolna Liga Wolontariacka jest inicjatywą skierowaną do klas i kół przyrodniczych w szkołach podstawowych (klasy 5-8), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęca ona społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych Zoo.

Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym jak i pomagającym.

Liga działać będzie od października 2018 do marca 2019 i obejmie sześć zadań. Będą one realizowane na terenie Starego i Nowego Zoo, a także w klasach, szkołach i domach uczniów. Podjęte działania służyć będą zwierzętom i poznańskiemu Zoo.

W ramach podziękowania ze strony poznańskiego Zoo za udział w inicjatywie i włożony trud, wszystkie grupy otrzymają upominki. W sposób szczególny ogród zoologiczny podziękuje najbardziej zaangażowanym grupom. Dlatego wszystkie zadania w Lidze Wolontariackiej będą punktowane, a aktualny ranking publikowany będzie na stronie internetowej Zoo.

Aby dołączyć od ligi należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać jego skan na adres ddnowezoo@zoo.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 87 20 773


Kolejnym zadaniem Ligi będzie udział w konkursie plastycznym „Poznańskie zoo niesie pomoc gatunkom zagrożonym i skrzywdzonym” skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Poznania.

Uczestnikom prześlemy biuletyn przedstawiający osiem przykładowych gatunków zwierząt, którym pomaga Ogród Zoologiczny. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie pracy prezentującej przedstawicieli lub przedstawiciela jednego z opisanych gatunków zwierząt.
Styl pracy: dowolny, format: nie większy niż A3. Jeden autor może zaprezentować tylko jedną pracę.
Na prace czekamy do 15 lutego. Prace, wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna (w załączniku), można przesłać na adres: Ogród Zoologiczny ul. Kaprala Wojtka 3 61-063 Poznań z dopiskiem „Dział edukacji i promocji” lub - dobrej jakości skan na adres ddnowezoo.zoo.poznan.pl

Dla zwycięzców oraz ich klas są przewidziane nagrody.
Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na uroczystym otwarciu nowej Małpiarni w Starym Zoo planowanym na przełomie lutego i marca 2019 roku.

  

3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012