UWAGA!!! TO JEST ARCHIWALNA WERSJA STRONY Z DNIA 24 STYCZNIA 2020 ROKU

ATTENTION!!! THIS IS AN ARCHIVAL VERSION OF THIS WEBSITE AS OF JANUARY 24, 2020

×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ OGRÓD ZOOLOGICZNY W 2020 ROKU

Data zamieszczenia: 15 stycznia 2020 r.

Do pobrania:
- plan zamówień


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Data zamieszczenia: 20 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- ogłoszenie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 i 2 – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 18 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 9 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy 2

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZ. 4

Data zamieszczenia: 9 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3 I 4 – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 6 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- informacja


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 5 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- informacja


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 2 grudnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- odpowiedź na pytania
- SIWZ


ODPOWIEDŹ NA PYTANIE, ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 29 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- odpowiedź na pytania
- SIWZ
- formularz ofertowy


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 28 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy 2

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZ. 2 I 5

Data zamieszczenia: 27 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGI SPOŁECZNE

Data zamieszczenia: 27 listopada 2019 r.
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 26 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmiana SIWZ
- SIWZ
- załącznik nr 7 do SIWZ


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE CZ. 1 I 3

Data zamieszczenia: 25 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- zawiadomienie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 22 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa sprzętu multimedialnego

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 9

Data zamieszczenia: 22 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 22 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 21 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:
- zawiadomienie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 20 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy 2

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 20 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 18 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa końskiego

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 18 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 14 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGI

Data zamieszczenia: 12 listopada 2019 r.
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGI

Data zamieszczenia: 12 listopada 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 12 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:
- zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – USŁUGI

Data zamieszczenia: 8 listopada 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 6 listopada 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa końskiego

Do pobrania:
- zestawienie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 30 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich

Do pobrania:
- ogłoszenie


ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 29 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i zwierząt karmowych

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- informacja o zmianach
- SIWZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Data zamieszczenia: 28 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa końskiego

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – USŁUGI

Data zamieszczenia: 28 października 2019 r.
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:
- zestawienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 28 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:
- zestawienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 23 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- informacja


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWA
Data zamieszczenia: 22 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Data zamieszczenia: 21 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- odpowiedź


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 21 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania:
- zestawienie ofert


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – USŁUGI SPOŁECZNE

Data zamieszczenia: 21 października 2019 r.
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- informacja


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Data zamieszczenia: 21 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:
- odpowiedź


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – USŁUGI

Data zamieszczenia: 18 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:
- zestawienie


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA WS KWOTY

Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- informacja


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- odpowiedź na pytania
- ogłoszenie
- SIWZ
- wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:
- ogłoszenie
- załączniki
- SIWZ


INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż

Do pobrania:
- informacja


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1, 2, 3 i 6

Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:
- informacja


INFORMACJA WS KWOTY

Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:
- informacja


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA

Data zamieszczenia: 16 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- odpowiedź


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 15 października 2019 r.
Dotyczy: Budowa budynku dla mrówkojada na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- informacja


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 14 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:
- zestawienie ofert


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU SKŁDANIA OFERT, ZMIANA SIWZ
Data zamieszczenia: 14 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:
- odpowiedź na pytania
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 11 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 11 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – USŁUGI

Data zamieszczenia: 11 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI SPOŁECZNE
Data zamieszczenia: 9 października 2019 r.
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 7 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ
Data zamieszczenia: 7 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Do pobrania:
- odpowiedź na pytania (7.10.2019)
- SIWZ (7.10.2019)
- Opis przedmiotu zamówienia (7.10.2019)
- wzór umowy (7.10.2019)
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 4 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 4 października 2019 r.
Dotyczy: Dostawa zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż

Do pobrania:
- ogłoszenie
- wzór umowy


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI
Data zamieszczenia: 2 października 2019 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY– ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 18 września 2019 r.
Dotyczy: Budowa wybiegu dla Antylop na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 18 września 2019 r.
Dotyczy: Budowa budynku dla mrówkojada na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 10 września 2019 r.
Dotyczy: Budowa wybiegu dla Antylop na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 3 września 2019 r.
Dotyczy: Budowa budynku dla mrówkojada na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 26 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Budowa wybiegu dla Antylop na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 23 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 19 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Data zamieszczenia: 7 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy

Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 2 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja dachu pawilonu zwierząt zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 16 lipca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja dachu pawilonu zwierząt zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 1 lipca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja dachu Pawilonu Zwierząt Zmiennocieplnych na terenie Starego Zoo

Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- załączniki
- dokumentacja techniczna


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 19 czerwca 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 16 maja 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert


ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 10 maja 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- odpowiedzi na pytania z dnia 10.05.2019
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ wersja z dnia 10.05.2019
- załącznik 6 - dokumentacja techniczna


ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 9 maja 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- odpowiedzi na pytania z dnia 9.05.2019
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ wersja z dnia 9.05.2019
- załącznik 6a - dokumentacja techniczna - pliki ATH


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 30 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja wybiegu dla kuraków

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 29 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 26 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 19 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI

Data zamieszczenia: 8 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada II”

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


KONKURS OFERT
Data zamieszczenia: 8 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Konkurs ofert na działalność rekreacyjno-edukacyjną na terenie Fortu III Graf Kirchbach wraz z dzierżawą pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej

Do pobrania:
- regulamin
- umowa
- mapa
- zalecenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 4 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi

Data zamieszczenia: 22 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada II”

Do pobrania:
- zestawienie ofertINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 21 marca 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- informacja


INFORMACJA Z OTWARCIA – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 20 marca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja wybiegu dla kuraków

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Data zamieszczenia: 14 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada II"

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 13 marca 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- zestawienie ofert


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data zamieszczenia: 12 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada”

Do pobrania:
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


INFORMACJA Z OTWARCIA – Usługi

Data zamieszczenia: 11 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada”

Do pobrania:
ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 5 marca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja wybiegu dla kuraków

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 4 marca 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 4 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada"

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 25 lutego 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada"

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 21 lutego 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna część 1
- dokumentacja techniczna część 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 7

Data zamieszczenia: 14 lutego 2019 r.

Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:

zawiadomienie


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH PRZEZ OGRÓD ZOOLOGICZNYCH W 2019 ROKU

Data zamieszczenia: 24 stycznia 2019 r.

Do pobrania:
- plan


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1-6, 8-19 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 7
Data zamieszczenia: 16 stycznia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2,3,4,5 i 9
Data zamieszczenia: 11 stycznia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Dostawy
Data zamieszczenia: 20 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 i 2
Data zamieszczenia: 19 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 18 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY
Data zamieszczenia: 18 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: "Modernizacja części ogrodzeń Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 17 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012