Informacja o postępowaniu – dostawy
„Dostawa siana i słomy” SZ/271/07/2021 tryb podstawowy 2 Termin składania ofert:24.09.2021 09:00:00 Termin otwarcia ofert:24.09.2021 09:15:00 Termin związania ofert:23.10.2021   Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d9784e-ac30-4d7d-d6c1-3b000104adb0   Link do strony...
Czytaj więcej